• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Ekskluzywne nieruchomości w historycznych zamkach.

Od czasu, kiedy wykoncypowano i rozpoczęto stosować w praktyce budownictwo wielopiętrowe, potrzebne było opracowanie sposobu przemieszczania się pomiędzy piętrami. Archetypem sięgającym najdawniejszych czasów były stworzone przez przyrodę pionowe ciągi komunikacyjne takie jak: skalne i ziemne szczeble, dojrzewające jedne nad drugimi gałęzie oraz konary drzew. Te minione posłużyły za wzór do skonstruowania drabiny, której oczywistym następcą stały się drewniane schody – koniecznie sprawdź ANCHOR. Układ szczebli w drabinie, ich szerokość i odstępy między nimi ewoluowały w zależności od miejsca zastosowania drabiny. Niektóre z tych elementów, ich geometria i układ były funkcja wielkości, a także kąta nachylenia całej drabiny. W pewnym czasie całość przybrała formę schodów, czyli konstrukcji nie potrzebującej trzymania się w czasie wchodzenia na górę lub ewentualnie schodzenia w dół. Dla obronności oraz wygody ciąg schodów wyposażany jest w poręcze i barierki na spocznikach między kondygnacjami, jednakże ostawienia stopni oraz dystans miedzy nimi powinny pozwolić na swobodne transportowanie się.

1. Znajdź tutaj

2. Dowiedz się teraz

3. Kliknij dla szczegółów

4. Zobacz więcej

5. Przeglądaj Architektura a adaptacja starych wież ciśnień na restauracje.

Categories: Architektura

Comments are closed.